avalehele
maaameti kaart

01 Põrgupõhja punker

RELVASTATUD VÕITLUSE LIIDU (RVL) Põrgupõhja punker

geograafilised koordinaadid: 58.78619 24.33993

1945. aastaks oli nõukogudevastane relvastatud vastupanuvõitlus organiseeritud mitmes okupeeritud riigis, näiteks Lätis, Leedus, Valgevenes, Ukrainas. Ka Eestis üritati võitlejaid ühtse keskjuhtimise alla koondada ja rajada ülemaaline organiseeritud vastupanuvõrgustik. 1946. aastal Endel Redlichi ja teiste eestvedamisel loodud Relvastatud Võitluse Liidu eesmärk oli koondada võitlusvõimelisi inimesi, kes oleksid otsustaval hetkel valmis tegutsema organiseeritult nõukogude võimu vastu, et taastada seaduslik Eesti Vabariik. Relvastatud Võitluse Liidu tegevuse aluseks oli põhikiri, mille järgi vastutas organisatsiooni üldjuht ainult legaalse Eesti Vabariigi Valitsuse ees, kuid Eesti eksiilvalitsusega Rootsis otsekontakte siiski ei saavutatud. RVL-i tuumiku moodustanud mehed olid pärit Vigala vallast, aja jooksul liitus nendega võitlejaid teistestki piirkondadest. Kõige hoogsam laienemisperiood toimus 1947. aasta suvel ja sügisel, kui liidu maakondade juhid kaasasid vastupanutegevusse liikmeid oma tutvusringkonnast ning asutasid mitmesse valda allorganisatsioone. Päris ülemaaliseks organisatsioon siiski laieneda ei jõudnud. Nõukogude julgeolekuorganite hinnangul kuulus organisatsiooni 350 liiget, ent tegelikkuses võis liikmeid olla kuni 500.

Relvastatud Võitluse Liidus kehtisid sisemised eeskirjad ning operatsioonid kooskõlastati üldjuhiga. RVL-i põhikirjaline ülesanne oli kaitsta tsiviilelanikke ja nende vara okupatsioonivõimu omavoli ja vägivallatsemise eest ning takistada arreteerimisi ja küüditamist. Liituja olid kohustatud täitma isikuankeedi, mida hoiti keskuse arhiivis, milleks oli 1947. aasta alguses ehitatud Põrgupõhja punker. Punkris elas ja varjas end kümmekond metsavenda, kuid ajuti oli selles inimesi rohkemgi. 1947. aasta lõpul arreteeris julgeolek metsavenna, kes oli teadlik punkri asukohast. Ülekuulamiste käigus pressiti temalt välja täpsem teave punkri kohta ning hakati planeerima suuroperatsiooni organisatsiooni juhtkonna ja punkri hävitamiseks. Vahetult enne kavandatud operatsiooni tabas julgeolek teisegi metsavenna, kes võeti teejuhiks kaasa. Kui julgeolek Põrgupõhja punkrit 1947. aasta 31. detsembril ründas, suutis enamik mehi piiramisrõngast välja murda, kuid viimasena uksest väljunud Asta Jõesaar ning Jaan Roosi said surma. 

Meenutab metsavend:

Haarangupäeval oli tõeline koerailm, sadas lörtsi ning nähtavus oli väga halb. Haarangulised sattusid punkri valves olevale mehele ootamatult peale ning viimane tormas nagu jalad võtsid punkrisse. Valvur hüüdis: „Tiblad tulevad“. Kõik mõtlesid, et ta teeb nalja, kuid relvadega välja joostes ning tuld avades oli selge – ründajad on juba kümnekonna meetri kaugusel punkrist. Tule tõttu ründajate esimesed read langesid maha ning see peatas pealetungi. Punkri ümber rajatud umbes meetri kõrgune muldvall püüdis edukalt ründajate kuule ja pakkus kaitset. Kui ründajate tuli pärast mitut pealtungikatset hõredamaks jäi, murdsid mehed üldist segadust kasutades punkrist välja ning kadusid. Metsavendadel õnnestus jälitajad lõplikult kannult raputada peale jälituskoera mahalaskmist ning üle jõe pääsemist. Jaan ning Asta jäid punkri juures maha ning said surma.

Lõik Julgeoleku aruandlusest:

9.30 jõuab julgeoleku operatiivgrupp (29 meest) punkri lähistele, asukoha luure kestab 1 tund 45 min, punker avastatakse tihedas metsas kell 11.30, sinna viib ainult üks teerada. Piiramine algab 11.45, tunnimees märkab piirajaid 20 meetri kauguselt, avades vintpüssist tule, ettepanekule alla anda liituvad teised punkrisolijad omapoolse tulega. Toimub äge tulistamine käsirelvadest ja kuulipildujatest, visatakse granaate. Meie poolt tulistatakse automaatidest, ABT-st ja kolmest kuulipildujast. [....] 2-tunnise lahingu jooksul jõuame granaadiviske kaugusele. Kell 14 tehakse uus ettepanek alistuda, vastuseks visatakse granaate. Kell 14.30 kolm kiivrites bandiiti jooksevad kuulipildujatule katte all metsa loode suunas, nad on relvastatud vintpüsside ja püstolitega. Nende järel punkrist väljunud kiivris mees ja naine saavad surmavalt haavata, mees sureb 4 meetri kaugusel punkrist, kuna aga granaadikillust kõhtu raskelt haavata saanud naine vangistatakse. Tema ülekuulamisel selgitati välja, et tema nimi on Asta Jõesaar, sünd 1926, illegaal jaanuarist 1947, metsavendade gruppi juhib „Minister“, tapetu nimi on Jaan Roosi.

Punkri lahingujärgsel läbiotsimisel leidis julgeolek mõningaid täidetud liikmeankeete ja muid dokumente, lisaks erinevaid relvi ning laskemoona. Punkri lähedusest leiti isegi auto Willis. Järgnes kohene arreteerimiste laine, mille käigus peeti kinni mitukümmend RVL-i liiget ja toetajat. Enamik liidu juhtkonnast hukkus 27. veebruaril 1949. aastal toimunud Ertsma lahingus. Sellega murti liidu organiseeritud tegevus ning kuu aega hiljem ei õnnestunud Relvastatud Võitluse Liidul täita üht põhikirjalist eesmärki, takistada massiküüditamist.

Tänasel päeval on paarikümne meetri kaugusel kunagise Põrgupõhja punkri vallidest rekonstruktsioon, mille abil huvilistel on võimalik tutvuda metsavenna elu argipäevaga. Soovi korral kasvõi punkris ööbida ja mõtiskleda, milline võis olla elu, kui iga oma sammu tuli varjata.


By 1945, coordinated anti-Soviet armed resistances had been formed in several occupied countries, such as Latvia, Lithuania, Belarus and Ukraine. The resistance members also tried to assemble in Estonia and form a country- wide organised resistance network. In 1946. the Union of Armed Resistance (RVL) was created by Endel Redlich and his co-fighters. The main goal of the Union was to assemble people who were willing and able to start an organized fight against the soviet rule and for the restoration of the Estonian Republic when the decisive moment came. Its activity was based on the statute which stated that the leadership of the organisation answered only to the legal Estonian Government. There are, however, no records of any contact between the government in exile in Sweden and the organisation. The core members of the RVL came from Vigala parish but as time went by, forest brothers from other areas joined as well. The most active expansion took place in the summer and fall of 1947 when many people with large social circles joined the organisation and started creating sub- organisations in several parishes. The organisation did not, however, manage to expand all over the country. The Soviet State Security Forces estimated there to be approximately 350 members, but in reality it was most likely closer to 500.

The Union of Armed Resistance had internal regulations and all operations were coordinated with the general manager. The statutory mission of the organisation was to protect the civilian population and their property from the self-will and violence of the occupying power and to hinder arrests and deportations. Everyone who wished to become a member of the Union had to fill out a form. These forms were kept in the Põrgupõhja bunker. The Põrgupõhja bunker, built at the beginning of 1947, was the centre of the coordinated resistance movement – RVL. About 10 forest brothers lived there permanently, occasionally even more. At the end of 1947, the Soviet State Security Forces arrested one of the forest brothers who knew the bunker´s location. During interrogations he was forced to reveal detailed information about the bunker. The Security Forces started planning a massive operation to attack the Union and destroy the bunker. Right before the planned operation was supposed to begin, the Security Forces caught another forest brother who was taken along to show the way. The Security Forces attacked the Põrgupõhja bunker on December 31st, 1947. Most of the habitants were able to flee the bunker but Asta Jõesaar and Jaan Roosi who were the last ones to leave the bunker, were killed. 

Memories of a forest brother: 
„On the day of the raid, the weather was really horrible: there was wet snow and visibility was terrible. The raiders spotted the man who was keeping watch close to the bunker. He ran back to the bunker as fast as he could and shouted „The Reds are coming!“ . At first everyone thought he was joking but when they ran out of the bunker with their guns in their arms and started firing, it was clear – the attackers were just a mere 10 meters away from the bunker. The forest brothers managed to take down the first few lines of attackers which paused the attack. The earthen wall, about a meter high, that had been built around the bunker blocked the bullets of the attackers and protected the forest brothers. After many attempts of breaking in,  the fire of the attackers decreased and the forest brothers took advantage of the overall confusion , broke out of the bunker, and disappeared into the forest. They managed to lose the attackers only after they had shot their hunting dog and crossed the river. Jaan and Asta were left behind by the bunker and got killed.“ 

After the battle, the bunker was searched and the completed forms and other documents were found. This led to immediate arrests of several dozen members of the Union, as well as their supporters. Most of the leadership was killed in the Ertsma battle on February 27th 1949. This ended the organised activity of the RVL. With the beginning of the March Deportation just one month later, the Union had failed to fulfil one of their statutory missions – to prevent the mass deportations.


Today a visitor can find reconstruction of the Põrgupõhja bunker just twenty meters from the ruins of the original one. Everyone can think about the life of a forest brother and how it might have been. It is also possible to stay for the night and feel the life in bunker.