avalehele
maaameti kaart

12 Saalistete punker

geograafilised koordinaadid: 58.72302 24.91802

Erika Kuusk-Kask mälestused:

14. detsembri hommikul ründas umbes 200 nõukogude julgeolekusõdurit punkrit. Neid märkas esimesena väljas viibinud Richard Saaliste, kes avas oma püstolkuulipildujast vastutule. Ta langes verisena punkri ukse juures kokku. Artur Saaliste käskis meil kõigil tagaaknast väljuda ja minema hiilida, esimesena väljus Elmar Toomingas. Ta võttis endaga kaasa ka punkri ukse juures hinge vaakuva Richardi, öeldes: “Mina oma venda nende kätte ei jäta!” Kõik teised, peale minu, said pihta juba metsas punkrist eemal olles. Mingit marutuld seejuures polnud. Minu juurde jooksis pilusilmne sõdur ja lõi püssipäraga pähe. Siis ilmus kohale keegi eestlasest julgeolekumees, kes takistas edasist peksmist ja kutsus kohale NKVD velskri. Ta suhtus minusse heatahtlikult ka hiljem, tema nimi oli vist Tilling. Mind viidi Eidapere jaama lähedal seisva sõjaväeauto juurde, minu ees lohistati jalgupidi Richard Saaliste surnukeha, mis visati autole, ja kuhu upitati ka mind. Mis mahajäänud tapetutest sai, seda ma ei tea. Hiljem räägiti, et nad olevat heidetud punkri juures olevasse kaevu, kuid kui me seal 1992. aastal käisime, siis mingeid inimluid me küll ei leidnud.